רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

International Workshop on Regional Implication of Future Climate Change

International Workshop on Regional Implication
of Future Climate Change
(in cooperation with the Ministry of the Environment)
1993 בשנים האחרונות ניצבת ההשפעה של שינויים אקלימיים עתידיים על הסביבה במרכז הפעילות המדעית והפוליטית בעולם כולו.
אפשר לחקור שינויים עולמיים בשתי רמות, הגלובלית והאזורית.
הסדנה הנוכחית שמה דגש מיוחד על המשמעויות האזוריות של שינויים כאלה.
מכיוון שישראל היא מדינה קטנה על גבול המדבר, ייתכנו תוצאות אזוריות מרחיקות לכת של שינויים גלובליים יותר מאשר אלה הנראות בעולם. שינויים כאלה עשויים להיות בעלי משמעות מיוחדת לעתידם של מקורות המים באזור.
כדי לאפשר למדינת ישראל לתכנן את פעולתה לטווח הקצר והארוך בסוגיה זאת, ולאפשר לה להשתלב במאמצים העולמיים על-ידי הצטרפות להליכים ולנהלים בין-לאומיים בנדון, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (באמצעות נשיאה), ומדינת ישראל (באמצעות המשרד לאיכות הסביבה) נטלו על עצמן לארגן את הסדנה הראשונה בישראל בדבר המשמעויות האזוריות של שינויים צפויים אלה.סדנה בין-לאומית זאת נערכה בהשתתפות מדענים בולטים מרחבי העולם כמו גם מישראל.
 
מטרות הסדנה: לקבוע את הצרכים, הנחיצות והחשיבות של מחקר ישראלי בנושא שינויים אקלימיים.
 
בין המלצות הסדנה:
א.לעודד ולקדם תכניות מחקר לטווח הקצר והארוך בהשתתפות חוקרים מדיסציפלינות שונות, כדי ליצור מסד נתונים בישראל שישרת כתשומה למודלים אקלימיים שונים.
ב. חשיבות חיונית לישראל נודעת לייסוד תכנית מחקר מפורטת על מחזור המים המקומי והאזורי. על תכנית כזאת לכלול את תחומי המחקר הבאים: התפתחות עננים, השפעת שינויים בכיסוי הקרקע על האַלְבֶּדוֹ (היחס שבין כמות קרינת השמש המגיעה אל פני הקרקע לבין כמות הקרינה החוזרת אל האטמוספרה המבוטא באחוזים מצד אחד ועל ההתאדות מצד שני), והשפעתם על המילוי-מחדש של מאגרי מי התהום בישראל. יש ללמוד סוגיות אלה לאור העלייה העתידית של פני גופי המים הפנים-יבשתיים ושל הים התיכון - המוערכת כיום בין 8 ל-30 ס´´מ ב-2030.
 
בין הנושאים שנדונו היו:
1. סוגיות כלליות
2. שינויים אקלימיים ב-10,000 השנים האחרונות
3. שינויים אזוריים צפויים בהתבסס על מודלים מספריים
4. משמעויות סביבתיות
5. השפעות בין-לאומיות אפשריות של ההתחממות הגלובלית.
 
 
 
*   הדו´´ח המלא (בשפה האנגלית) כולל 311 עמ´ - ניתן לעיין בו בספריית האקדמיה; לקבלת עותק (עד גמר המלאי) - ניתן לפנות ב´´פנייה לממונה´´ (בכפתור למעלה משמאל).
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל