דוח ועדת ההיגוי: סוגיות במחקר ביוטכנולוגי בעידן הטרור
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח ועדת ההיגוי: סוגיות במחקר ביוטכנולוגי בעידן הטרור

 
דוח ועדת ההיגוי: סוגיות במחקר ביוטכנולוגי בעידן טרור

ועדת ההיגוי: סוגיות במחקר ביוטכנולוגי בעידן הטרור הוקמה בתשס"ו
(שלהי 2005) על ידי המועצה לביטחון לאומי (מל"ל) יחד עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וחבריה קיבלו את כתבי המינוי שלהם מראש המל"ל ומנשיא האקדמיה.
המחקר הביוטכנולוגי המתפתח ותפוצתו הכלל-עולמית נושאים פוטנציאל עצום להבנת גורמים למחלות ודרכי ריפוי, אולם הם עלולים גם להיות מנוצלים לרעה, בעיקר לפיתוח נשק ביולוגי מתוחכם העלול להמיט אסון על העולם. הבנה זו קיבלה חיזוק רב בעקבות שני האירועים אשר אירעו בארצות הברית בסוף שנת 2001: "אסון התאומים" (9/11) וגל מעטפות חיידקי האנתרקס אשר נשלחו בדואר ברחבי ארצות הברית. אירועים אלה הביאו להבנה שנשק ביולוגי בידי טרוריסטים עלול להיות מסוכן ביותר.
הדילמה העיקרית היא שרוב המחקר בתחום מדעי החיים מתבצע באקדמיה ובתעשייה באופן גלוי ופתוח ותוך שיתוף פעולה רב בין מוסדות ובין מדינות ועל כן הטלת מגבלות או בקרה על מחקר אקדמי איננה סוגיה פשוטה.
על רקע זה הוקמה ועדת ההיגוי, ומטרתה להציע מדיניות שתמנע זליגת מידע ממערך המחקר והפיתוח הביו-רפואי בארץ לידי גורמים עוינים, ועם זאת שפגיעתה בקידום המחקר בישראל תהיה מזערית.
 
אלה הנושאים שהוועדה התבקשה לבחון ולגבש המלצות בעניינם:•   התשתית החוקית הקיימת בישראל - במוסדות המחקר האקדמיים בעיקר בתחום מדעי החיים,  במעבדות בתי החולים ובמערכות הממשלתיות וכן בתעשייה הביוטכנולוגית, במכלול נושאי "בטיחות ביולוגית" ו"ביטחון ביולוגי".•   רשימת הגורמים הביולוגיים, הטכנולוגיות ותחומי המחקר הרלוונטיים שיידרשו למעקב, לבקרה ולפיקוח בהיבטי "ביטחון ביולוגי".•   קביעת מודלים למנגנוני מעקב, בקרה ופיקוח ואכיפת החוקים והנהלים בכל תחומי "הביטחון הביולוגי" (מיגון פיזי, ביטחון בהעברה ובהובלה, ביטחון מידע ופרסומים וכן אופי ומהות המחקר).•   בחינת הצורך בגוף בין-משרדי או בוועדה לאומית שיבצעו הנחיה, מעקב ותחזוקה של נושא "הביטחון הביולוגי" באופן שוטף.
הוועדה קיימה מפגשים עם נציגי משרדי ממשלה ומוסדות המחקר וקיבלה סקירות בנושאים האלה:מאפייני האיום הביולוגי, תרחישים אפשריים, מחקר ביולוגי דו-שימושי, היבטים משפטיים, מאפייני מערכת המו"פ הביו-רפואי וכן נושאי בטיחות וביטחון.הוועדה התרשמה שהנושא חשוב מאוד ובעל השלכות כבדות משקל על ביטחון המדינה מצד אחד ועל המחקר בארץ מצד אחר וחובה להסדיר את הנושא בצורה יסודית ונאותה.
הוועדה גיבשה שורת המלצות, והן מפורטות בדוח המובא כאן.