רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקציר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בנושא: השפעת פעילותה של רשות הפטנטים הישראלית על התעשייה המקומית ועל קידום פעילות מו"פ בישראל

כחלק מתפקידה לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, התבקשה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על ידי משרד המשפטים לבצע מחקר אקדמי בנושא: "השפעת פעילותה של רשות הפטנטים הישראלית על התעשייה המקומית ועל קידום פעילות מו"פ בישראל" וכן לבחון את מכלול הפעולות בתחום זה בכל הקשור לזכויות קניין רוחני ולקידום הצמיחה הכלכלית.
 
לשם בחינת הנושא הוקמה ועדה, אשר חבריה מונו בידי נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, ואלה הם:
1. פרופ' יוסף קוסט, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב (יו"ר)
2. פרופ' אלחנן הלפמן, מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת הרווארד
3. פרופ' מיכאל בירנהק, מאוניברסיטת תל אביב
4. פרופ' טליה פישר, מאוניברסיטת תל אביב
 
כמו כן השתתפו בפעילות הוועדה:
ד"ר שלומי פריזט (יועץ חיצוני)
ד"ר מני קירמה, מזכיר החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה (מרכז הוועדה)
 
במהלך דיוני הוועדה עלו מספר סוגיות (שרוכזו בתקציר הוועדה), שהוועדה סבורה כי ראוי לבחון אותן עוד במסגרות מתאימות אחרות.