National Academy of Sciences of Ukraine
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוקראינה

National Academy of Sciences of Ukraine

National Academy of Sciences of Ukraine

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית האוקראינית למדעים נחתם בשנת 1993.
 
לפי ההסכם ביקרו בישראל בשנים האחרונות חוקרים אוקראינים רבים להמשך מחקרם בתחומי הביולוגיה, הביולוגיה התאית, הבוטניקה והטקסונומיה. רבים מהביקורים קידמו מחקר משותף עם המכון לחקר האבולוציה שבאוניברסיטת חיפה.
 
במרס 2022, בעקבות פתיחת המלחמה באוקראינה, פרסמה האקדמיה גילוי הזדהות עם האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה ועם העם האוקראיני, ובו תקווה להשבת השקט לאזור. לצד זאת יזמה האקדמיה שתי תוכניות תמיכה: האחת לחוקרים מאוקראינה הנמלטים מארצם, והשנייה לחוקרים מרוסיה שנאלצו לברוח ממדינתם. שתי התוכניות איפשרו לחוקרים אפשרות להמשיך את עבודתם המחקרית בישראל.