רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוקראינה

National Academy of Sciences of Ukraine

National Academy of Sciences of Ukraine

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האוקראינית נחתם בשנת 1993. עניינו שיתוף פעולה במחקרים, בסדנאות ובסימפוזיונים, חילופי מדענים והחלפת מידע. חלק ניכר מהביקורים מקדמים מחקרים משותפים עם המכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה.