רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

איטליה

Accademia Nazionale dei Lincei

Accademia Nazionale dei Lincei

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האיטלקית נחתם בשנת 2000.