Accademia Nazionale dei Lincei
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

איטליה

Accademia Nazionale dei Lincei

Accademia Nazionale dei Lincei

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי נחתם בשנת 2000.
 
בשנת 2017 החלה סדרה של סדנאות מדעיות דו-לאומיות, ושתיים מהן התקיימו בישראל: האחת, בחודש מאי, בנושא שפה ערבית ומורשת אסלאמית, והשנייה, בנובמבר, בנושא אימונופרמקולוגיה.
 
בינואר 2019 התקיים ברומא כינוס רב-תחומי משותף לשתי האקדמיות, בנושא מדע וחברה. את הכינוס הובילו נשיאת האקדמיה הישראלית פרופ' נילי כהן ולשעבר הנשיא של האקדמיה דיי לינצ'יי פרופ' אלברטו קוואדריו קורצי (Prof. Alberto Quadrio Curzio), ובירכו בו שר החוץ האיטלקי פרופ' אנצו מואוורו מילנזי (Prof. Enzo Moavero Milanesi) ושגריר ישראל באיטליה מר עופר זקס. בכינוס השתתפו חברי שתי האקדמיות. בהמשך אותו חודש ביקר פרופ' מילנזי בבית האקדמיה הישראלית בירושלים בעת ביקור ממלכתי רשמי בישראל. הצטרפו אליו שגריר איטליה בישראל מר ג'אנלואיג'י בנדטי (H.E. Gianluigi Benedetti) ושגריר ישראל באיטליה מר זקס.
 
לפי ההסכם ביקרו בעשורים האחרונים חוקרים איטלקים וחוקרים ישראלים – בתחומים: היסטוריה עתיקה, משפטים ובלשנות – בישראל ובאיטליה, בהתאמה.
 
בדצמבר 2021 ביקרו באקדמיה השגריר החדש של איטליה בישראל מר סרג'ו ברבנטי (Mr. Sergio Barbanti) והנספח המדעי בשגרירות איטליה ד"ר סטפנו ונטורה (Dr. Stefano Ventura). הם נועדו עם נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, נשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן וסגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג. 
 
בחודש מרס 2022 ביקר נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל באקדמיה הלאומית דיי לינצ'יי ברומא ונפגש עם נשיא האקדמיה האיטלקית פרופ' רוברטו אנטונלי והנשיא לשעבר, זוכה פרס נובל פרופ' ג'ורג'ו פריזי. בפגישה נדונו המשך שיתופי הפעולה המדעיים בין האקדמיות וחיזוק הקשרים המחקריים בין ישראל לאיטליה. 
 
בפברואר 2024 שב לבקר באקדמיה שגריר איטליה בישראל מר סרג'ו ברבנטי בליווי הנספח המדעי בשגרירות איטליה פרופ' ג'וזפה פאליני (Prof. Giuseppe Falini). הם נועדו עם נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיאת האקדמיה לשעבר פרופ' נילי כהן. לפגישה הצטרפו סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג, יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה פרופ' סרג'יו הרט, מנהלת האקדמיה גליה פינצי וראשת האגף לקשרים בין-לאומיים באקדמיה ד"ר נטע פרץ. בפגישה נידונו קשרי המדע בין איטליה לישראל וחיזוק שיתופי פעולה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לבין האקדמיה הלאומית למדעים דיי לינצ'יי.