רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אלבניה

Academy of Sciences of Albania

Academy of Sciences of Albania

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האלבנית נחתם בשנת 2004, בעת ביקורם של סגן נשיא האקדמיה האלבנית והמזכיר המדעי הכללי שלה באקדמיה הישראלית.