Korean Academy of Science and Technology
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קוריאה הדרומית

Korean Academy of Science and Technology

Korean Academy of Science and Technology

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה למדע וטכנולוגיה של קוריאה הדרומית נחתם בשנת 1990.
 
בשנת 2014 השתתפה נשיאת האקדמיה דאז פרופ' רות ארנון בפורום המדע הבין-אקדמי בסיאול והנחתה שם שולחן עגול בנושא נשים במדע.
 
ביולי 2019 חודש ההסכם בעת ביקור רשמי של נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין בקוריאה הדרומית. בביקור השתתפו נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן וסגן הנשיאה פרופ' דוד הראל, והם נפגשו שם עם נשיא האקדמיה הקוריאנית פרופ' מין־קו האן (Prof. Min-Koo Han). ההסכם חודש באותו מפגש, ובמעמד הנשיא ריבלין, בחתימתם של הנשיאים של שתי האקדמיות.
 
בספטמבר 2022 התקיים הכינוס הדו-לאומי הראשון עם האקדמיה למדע וטכנולוגיה של קורֵאה הדרומית. הכינוס עסק בנושא Quantum Physics: From Fundamentals to Applications. את הכינוס הובילו חברי האקדמיה הישראלית פרופ' אמנון אהרוני ופרופ' מוטי הייבלום עם נשיא האקדמיה הקוראנית Prof. Ook Joon Yoo ועם חבר האקדמיה הקוראנית Prof. Wonho Jhe, והשתתפו בו כעשרים מדענים בכירים משתי המדינות.
 
ב-23-22 במאי 2023 התקיים בסיאול שבקורֵאה הדרומית כינוס משותף שני לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאקדמיה למדע וטכנולוגיה של קורֵאה הדרומית (KAST). את הכינוס, שכותרתו When Science Meets Technology, הובילו חברת האקדמיה הישראלית פרופ' יונינה אלדר ויו"ר הועד המנהל של האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' בינה קליסקי, ורשימת המשתתפים הישראלים כללה את חברי האקדמיה הישראלית פרופ' יוסף קוסט ופרופ' נעם ניסן, חברי האקדמיה הצעירה לשעבר פרופ' יעל חנין ופרופ' אשרף בריק, וכן חברי האקדמיה הצעירה פרופ' איתי הלוי, פרופ' מיכל פלדמן, ופרופ' רות שרץ שובל.