רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סלובניה

Slovenian Academy of Sciences and Arts

Slovenian Academy of Sciences and Arts

ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הסלובנית נחתם בשנת 1996.