Institut de France – Académie des Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

צרפת

Institut de France – Académie des Sciences

Institut de France – Académie des Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הצרפתית – המכון הצרפתי למדעים נחתם בשנת 1989. לצורך הידוק הקשרים בין האקדמיות מתקיימים מפגשים מדעיים דו־לאומיים עם בכירי החוקרים.
 
במהלך השנים התקיימו מספר כינוסים וסדנאות דו-לאומיים: בשנת 2013 התקיימה בפריז שבצרפת סדנה למתמטיקה, בשנת 2014 התקיימה בירושלים סדנה לפיזיקה ובשנת 2015 התקיימה בפריז סדנת ביולוגיה בנושא כרומטין.
 
ביוני 2018, לציון שנת ה־70 של מדינת ישראל וכחלק מאירועי" עונת ישראל-צרפת", התקיים בפריז "כינוס הנובליסטים" של שתי המדינות. בנובמבר 2018, כחלק מאותה סדרת אירועים, קיימו שתי האקדמיות כינוס בירושלים – "מדע ללא גבולות". הכינוס התקיים במעמד נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין ושגרירת צרפת בישראל גב' הלן לה גאל (H.E. Helene Le Gal) ובהובלת נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן והמזכירה הקבועה דאז של האקדמיה הצרפתית למדעים פרופ' קתרין ברשיניאק (Prof. Catherine Brechignac). השתתפו בכינוס זוכי פרס נובל וחברי האקדמיות הישראלית והצרפתית.