רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארצות הברית

New York Academy of Sciences

New York Academy of Sciences

בחודש ינואר 2017 נחתם בניו יורק ובירושלים ההסכם עם האקדמיה למדעים של ניו יורק, אשר עניינו שיתוף פעולה עם קרן משפחת בלווטניק והקמת תוכנית מענקים ייחודית לחוקרים מובילים בתחילת דרכם המחקרית העצמאית. המענק יוענק לחוקר מתחת לגיל 42 בכל אחד מהתחומים האלו: מדעי החיים, פיזיקה/הנדסה וכימיה. בפברואר 2018 התקיים במוזאון ישראל טקס השקת פרסי בלווטניק לחוקרים צעירים בישראל, והוענקו הפרסים לשלושת הזוכים הראשונים.