New York Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארצות הברית

New York Academy of Sciences

New York Academy of Sciences

ההסכם עם האקדמיה למדעים של ניו יורק נחתם בשנת 2017. הוסכם בו על שיתוף פעולה עם קרן משפחת בלווטניק ועל הקמת תוכנית מענקים ייחודית לחוקרים מובילים בתחילת דרכם המחקרית העצמאית. פרסי בלווטניק למדענים צעירים מוענקים מדי שנה לחוקרים צעירים בכל אחד מהתחומים האלו: מדעי החיים, מדעי הפיזיקה וההנדסה וכימיה.
 
בשנת 2020 הוענקו פרסי בלווטניק בישראל זו הפעם השלישית, לשלושה זוכים.