Swiss Academies of Arts and Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

שווייץ

Swiss Academies of Arts and Sciences

Swiss Academies of Arts and Sciences

בפברואר 2023 חתמו האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאקדמיה לאומנויות ולמדעים של שווייץ (Swiss Academies of Arts and Sciences) על הסכם לשיתוף פעולה מדעי. על ההסכם חתמו נשיא האקדמיה השווייצית פרופ' מרסל טאנר (Prof. Marcel Tanner) ונשיא האקדמיה הישראלית פרופ' דוד הראל. טקס החתימה התקיים בבית האקדמיה בברן. לחתימה קדם ביקור של פרופ' טאנר באקדמיה בחודש אוקטובר 2022.
 
האקדמיה לאומנויות ולמדעים של שווייץ מורכבת מארבע אקדמיות נפרדות המתמקדות בתחומי מדע נבדלים. חברים בהן כמה מהחוקרים הבולטים בשווייץ, התורמים ליוזמות מחקר ומציעים ייעוץ בנושאים שונים, מבריאות וסביבה ועד חינוך מדעי ומדיניות חדשנות.