רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קרן ´ביכורה´ - לקידום נושאי מחקר חדשניים

15/03/2002
רן "ביכורה" הוקמה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כדי לקדם נושאים חדשניים במחקר בישראל. הקרן שמה לה למטרה לקדם תחומי מחקר עתידיים-מבטיחים המתפתחים בעולם שהפעילות בהם בארץ כיום בתחילתה וכן נושאים רב-תחומיים שאינם נתמכים בשל טבעם ומהותם על ידי קרנות מחקר תחרותיות מסורתיות. הקרן פעלה בהענקת מענקי מחקר, ארגון כנסים ותמיכה במלגות לבתר-דוקטורנטים.
"ביכורה" הוקמה בתמיכתן של קרנות רבסון ויד הנדיב לתקופה ניסיונית של חמש שנים. במסגרת זו נתמכו שלושה תחומים מתוך עשרות תחומים שנבחנו והם:
ננו-מדע וננו-טכנולוגיה (Nanoscience), תחום חדשני בגנטיקה (Quantitive Trait Loci - QTL),
ויישומים אינטרדיסיפלינריים במדעי המחשב (Interdisciplinary Application of Computer Science)
בחמש שנותיה העניקה הקרן 19 מענקי מחקר בשלושת התחומים האלה, ל- 48 חוקרים ישראלים, בהיקף כולל של 2.69 מיליון דולר.
הקרן נוסדה ב-1996 ונקבע שבתום חמש שנים תבחן ועדה חיצונית את פעילותה של הקרן ואפשרות המשך הפעלתה, במסגרת הקרן הלאומית למדע. בקיץ האחרון התכנסה ועדת-מומחים חיצונית בת חמישה חברים בראשותSir Prof. Aaron Klug (חתן פרס נובל בכימיה ונשיא לשעבר של האקדמיה המלכותית הבריטית) שהגישה לנשיא האקדמיה הישראלית דו"ח הערכה על פעילות קרן "ביכורה".
בדו"ח ציינה הוועדה לשבח את היוזמה להקמת קרן ביכורה, את פעילות הקרן ותרומתה הברוכה לקידום המדע בישראל, והמליצה להמשיך את פעילותה ולמסדה בתכנית נפרדת במסגרת הקרן הלאומית למדע.
נשיא האקדמיה, פרופ" יעקב זיו, מודיע היום, בפתיחת אירועי יום המדע הלאומי בבית נשיא המדינה, כי האקדמיה מאמצת את המלצות הוועדה הבוחנת ובאישור מועצת הקרן הוחלט להעביר את פעילות קרן ביכורה למסלול נפרד במסגרת הקרן הלאומית למדע שתקרא: "תכנית ביכורה".
פרופ" פאול זינגר, המסיים עתה כהונתו כיו"ר הנהלת הקרן הלאומית למדע, מונה על-ידי מועצת הקרן ליו"ר הנהלת "תכנית ביכורה".
היקף פעילותה של תכנית "ביכורה" בשנת תשס"ג יעמוד על 1 מיליון דולר.
הוועדה המליצה שתוך שנים ספורות יהיה תקציב "ביכורה" כ- 10% מתקציב הקרן הלאומית למדע (בתשס"ב - 48.8 מיליון דולר).
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים עורכת ב- 19 במרס 2002 כינוס לציון סיום השלב הניסיוני ותחילת המסלול החדש, שבו תתואר פעילות הקרן ויופקו הלקחים לגבי המשך פעילותה של "תכנית ביכורה".