רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח ועדת שוחט

דוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
בראשות אברהם (בייגה) שוחט
לעיון בדוח המלא
16/07/2007
דוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
בראשות אברהם (בייגה) שוחט