רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פעילות הוועדה

6.6.2017 : חברת הוועדה עו"ד ד"ר סיון תמיר ורכז הוועדה ד"ר מני קירמה השתתפו בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא דוח סיכום פעילותה של הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם לשנת 2016.

7.6.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור נפגש עם Prof. Dr. theol. Peter Dabrock, יו"ר המועצה הלאומית לאתיקה של גרמניה(German Ethics Council) . בפגישה נדונו חיזוקי הקשרים בין הוועדות ושיתופי פעולה עתידיים אפשריים ביניהן.

11.7.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור נפגש עםProf. Constantinos N. Phellas , יו"ר הוועדה האתית הלאומית של קפריסין (Cyprus National Bioethics Committee), ועם מכמה חברות/י הוועדה. בפגישה נדונו שיתופי פעולה עתידיים וארגון כינוס בין-לאומי.

14.9.2017: ישיבה ראשונה של הוועדה המייעצת לביואתיקה בהרכבה החדש.

28.9.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור השתתף, באמצעות שיחת ועידה, בישיבה של הוועדה הלאומית לאתיקה של קנדה (Standing Committee on Ethics). במפגש נדונו אפשרויות לשיתופי פעולה.

2.2018: עלייתו לאוויר של אתר הוועדה המייעצת לביואתיקה בשפה העברית.

12.3.2018: ישיבה שנייה של הוועדה המייעצת לביואתיקה.

10.12.2018: יו"ר הוועדה, ד"ר עתניאל א. דרור, התראיין ל-Times of Israel בנוגע להשלכות האתיות של עריכת גנים בעוברים. לפרטים נוספים לחצו כאן