האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - פעילות הוועדה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פעילות הוועדה

6.6.2017 : חברת הוועדה עו"ד ד"ר סיון תמיר ורכז הוועדה ד"ר מני קירמה השתתפו בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא דוח סיכום פעילותה של הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם לשנת 2016.

7.6.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור נפגש עם Prof. Dr. theol. Peter Dabrock, יו"ר המועצה הלאומית לאתיקה של גרמניה(German Ethics Council) . בפגישה נדונו חיזוקי הקשרים בין הוועדות ושיתופי פעולה עתידיים אפשריים ביניהן.

11.7.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור נפגש עםProf. Constantinos N. Phellas , יו"ר הוועדה האתית הלאומית של קפריסין (Cyprus National Bioethics Committee), ועם מכמה חברות/י הוועדה. בפגישה נדונו שיתופי פעולה עתידיים וארגון כינוס בין-לאומי.

14.9.2017: ישיבה ראשונה של הוועדה המייעצת לביואתיקה בהרכבה החדש.

28.9.2017: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור השתתף, באמצעות שיחת ועידה, בישיבה של הוועדה הלאומית לאתיקה של קנדה (Standing Committee on Ethics). במפגש נדונו אפשרויות לשיתופי פעולה.

2.2018: עלייתו לאוויר של אתר הוועדה המייעצת לביואתיקה בשפה העברית.

12.3.2018: ישיבה שנייה של הוועדה המייעצת לביואתיקה.

10.12.2018: יו"ר הוועדה, ד"ר עתניאל א. דרור, התראיין ל-Times of Israel בנוגע להשלכות האתיות של עריכת גנים בעוברים. לפרטים נוספים לחצו כאן
 
מרס, יוני 2019: פורום "חברה, ביואתיקה ומדע", שהוקם בשיתוף עם מכון ון ליר ומתמקד בממשק של מדע, טכנולוגיה וביואתיקה, קיים שני מפגשים (מרץ ויוני 2019). במהלך המפגשים נבחרו מספר פרויקטים להמשך עבודה.
 
2019: יו"ר הוועדה ד"ר עתניאל א. דרור שהה שבוע במונגוליה. במהלך השבוע נפגש עם ועדת האתיקה העליונה של משרד הבריאות, ועדת האתיקה של האוניברסיטה למדעים ועם אנשי ונשות אתיקה. הוא גם נתן סדנה וסדרת הרצאות בנושאי ביואתיקה. 
 
14.1.2020: במסגרת פורום "חברה, ביואתיקה ומדע" התקיים יום עיון פתוח לציבור על "מעמדם של טרום עוברים מוקפאים במרפאות IVF", אותו יזמו וארגנו חברת הוועדה ד"ר סיון תמיר יחד עם ד"ר רועי גילבר. דו"ח בפורמט בלוג על יום העיון מופיע באתר הוועדה (https://www.academy.ac.il/Blog/Entry.aspx?nodeId=1249&entryId=21076).
 
2020: במסגרת פורום "חברה, ביואתיקה ומדע" הוקמה קבוצת מחר בנושא: " פסיפס – שאלות אתיות על מיזם הביו-בנק של משרד הבריאות" (פרופ' אביעד רז, פרופ' דוד הד ופרופ' יעל השילוני-דולב). הוגש דוח עם סקירה נרחבת ומקיפה על הנושא הנ"ל בעולם ובישראל. השלב הבא של הפרויקט יכלול ראיונות שטח, קצובות מיקוד ויום עיון פתוח לציבור.