האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

כינוס בין-לאומי: The Challenges of Liberal Democracy

י"ח-י"ט בכסלו תשע"ט, 17-16 בדצמבר 2019, בשעה 09:00

יום עיון במלאת 150 שנה לפתיחת תעלת סואץ

י"ג במרחשוון תש"ף, 11 בנובמבר 2019, בשעה 11:30

"בשערי האקדמיה" - מפגש ראשון | תגליות על עברנו

יום רביעי, א' במרחשוון תש"ף, 30 באוקטובר 2019 בשעות 20:30-19:00

יום עיון לכבוד פרופ' יהושע בלאו בהגיעו לגיל 100

כ"ג באלול תשע"ט, 23 בספטמבר 2019, בשעה 18:00

מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו

שני-רביעי, ט״ז-י״ח באלול תשע״ט, 18-16 בספטמבר 2019
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21