האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

"בשערי האקדמיה" - מפגש רביעי | תגליות העתיד: מן המוח למחשב ובחזרה

יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א, 18 בנובמבר 2020, בשעות 20:30-19:00

ערב עיון מקוון - פרופסור מאיר יעקב קיסטר ומורשתו, למלאת 10 שנים לפטירתו

יום רביעי, י״ז במרחשוון תשפ״א, 4 בנובמבר 2020 בשעות 20:00-17:00

כינוס וירטואלי מבית האקדמיה הצעירה הישראלית: בתר-דוקטורט בצל הקורונה

יום רביעי, כ"ה בסיוון תש"ף, 17 ביוני 2020, בשעות 22:00-18:00 (שעון ישראל)
הזמנה למפגש וירטואלי של ראשי האקדמיה הישראלית עם בתר־דוקטורנטים ישראלים השוהים בחו"ל

כינוס דו-לאומי בנושא Structural Biology: The Molecular Fabric of Life

בימים שני-שלישי, כ״ט-ל׳ בשבט תש״ף, 25-24 בפברואר 2020
כינוס משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והחברה המלכותית הבריטית (Royal Society)

"בשערי האקדמיה" - מפגש שלישי | תגליות על החברה שבה אנו חיים

יום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף, 19 בפברואר 2020, בשעות 20:30-19:00

לאה גולדברג ויצירתה | כינוס לציון מלאת 50 שנה לפטירתה

יום שני, כ"ב בשבט תש"ף, 17 בפברואר 2020, בשעה 14:00 (התכנסות ב-13:30)

יום דרווין הבין–לאומי | סיפור ההליכה הזקופה של האדם

יום רביעי, י"ז בשבט תש"ף, 12 בפברואר 2020, בשעה 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

הכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - יופי

יום שני, ח׳ בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020, בשעות 18:00-10:30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21