האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

The Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel Symposium: Science of Tomorrow

יום שני, כ“ד באב תשפ“א, 2 באוגוסט 2021 בשעות 19:15-15:30

כינוס מקוון בנושא "בחינת איזונים בשעת משבר לאומי"

יום שלישי י"ט בתמוז תשפ"א, 29 ביוני 2021, בשעה 15:00

כינוס בין-לאומי: Orality and Literacy XIV: Textualization

ראשון-רביעי י'-י"ג בתמוז תשפ“א, 20-23 ביוני 2021

"בשערי האקדמיה" מפגש תשיעי | תגליות בהיסטוריה של המגפות | 9 ביוני

ביום רביעי כ"ט בסיוון תשפ"א, 9 ביוני 2021, בשעות 19:00 – 20:30

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שלמה פינס

יום רביעי ט“ו בסיוון תשפ“א, 26 במאי 2021, בשעה 17:00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21