רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

הכינוס הבין-לאומי הארבעה-עשר "מג'אהליה לאסלאם"

כ"ח בסיוון - א' בתמוז תשע"ט, 4-1 ביולי 2019, בשעה 09:30

כינוס: Cooperation in Photon Science - Israel-DESY & European XFEL

י"ז בסיוון תשע"ט, 20 ביוני 2019      

"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | גבולות הנורמליות

יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, 5 ביוני 2019, בשעות 20:30-19:00
סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא גבולות. המפגש השישי: פרופ' יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יואב בנימיני, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר ערן רולניק, אוניברסיטת תל אביב, החברה הפסיכואנליטית בישראל, יושב ראש ובן שיח: פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל ופרופ' נילי כהן

יום עיון Quantum Connections

כ"ה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 09:30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21