רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

29 בדצמבר 2020 | הכינוס השנתי של מרכז הקשר

יום שלישי, י״ד בטבת תשפ״א, 29 בדצמבר 2020 בשעות 18:00-16:00

הישיבה הפתוחה של האספה הכללית וטקס הצטרפותם של החברים החדשים

יום שלישי, ערב נר שישי של חנוכה תשפ״א, 15 בדצמבר 2020 בשעות 18:00-16:00

"בשערי האקדמיה" - מפגש רביעי | תגליות העתיד: מן המוח למחשב ובחזרה

יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א, 18 בנובמבר 2020, בשעות 20:30-19:00

ערב עיון מקוון - פרופסור מאיר יעקב קיסטר ומורשתו, למלאת 10 שנים לפטירתו

יום רביעי, י״ז במרחשוון תשפ״א, 4 בנובמבר 2020 בשעות 20:00-17:00

כינוס וירטואלי מבית האקדמיה הצעירה הישראלית: בתר-דוקטורט בצל הקורונה

יום רביעי, כ"ה בסיוון תש"ף, 17 ביוני 2020, בשעות 22:00-18:00 (שעון ישראל)
הזמנה למפגש וירטואלי של ראשי האקדמיה הישראלית עם בתר־דוקטורנטים ישראלים השוהים בחו"ל

כינוס דו-לאומי בנושא Structural Biology: The Molecular Fabric of Life

בימים שני-שלישי, כ״ט-ל׳ בשבט תש״ף, 25-24 בפברואר 2020
כינוס משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והחברה המלכותית הבריטית (Royal Society)

"בשערי האקדמיה" - מפגש שלישי | תגליות על החברה שבה אנו חיים

יום רביעי, כ"ד בשבט תש"ף, 19 בפברואר 2020, בשעות 20:30-19:00

לאה גולדברג ויצירתה | כינוס לציון מלאת 50 שנה לפטירתה

יום שני, כ"ב בשבט תש"ף, 17 בפברואר 2020, בשעה 14:00 (התכנסות ב-13:30)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21