רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

29 בדצמבר 2020 | הכינוס השנתי של מרכז הקשר

יום שלישי, י״ד בטבת תשפ״א, 29 בדצמבר 2020 בשעות 18:00-16:00

הישיבה הפתוחה של האספה הכללית וטקס הצטרפותם של החברים החדשים

יום שלישי, ערב נר שישי של חנוכה תשפ״א, 15 בדצמבר 2020 בשעות 18:00-16:00

"בשערי האקדמיה" - מפגש רביעי | תגליות העתיד: מן המוח למחשב ובחזרה

יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א, 18 בנובמבר 2020, בשעות 20:30-19:00

ערב עיון מקוון - פרופסור מאיר יעקב קיסטר ומורשתו, למלאת 10 שנים לפטירתו

יום רביעי, י״ז במרחשוון תשפ״א, 4 בנובמבר 2020 בשעות 20:00-17:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12