האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' ישראל דוסטרובסקי

מכון ויצמן למדע
כימיה פיזיקלית

פרופ' בן-ציון דינור

האוניברסיטה העברית בירושלים
תולדות עם ישראל

פרופ' הלל דלסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות אנגלית

פרופ' גיאורג האז

האוניברסיטה העברית בירושלים
זואולוגיה

פרופ' מנחם הרן

האוניברסיטה העברית בירושלים
מקרא

פרופ' חיים וירשובסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
לימודים קלאסיים

פרופ' חיים ארנסט ורטהיימר

האוניברסיטה העברית בירושלים
פיזיולוגיה פתולוגית

פרופ' מיכאל זהרי

האוניברסיטה העברית בירושלים
בוטניקה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >