פרופ' עדי שמיר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עדי שמיר

פרופ' עדי שמיר

שנת הבחירה: תשנ''ח 1998
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מתמטיקה שימושית