פרופ' דניאל פרידמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דניאל פרידמן

פרופ' דניאל פרידמן

שנת הבחירה: תשנ''ה 1995
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: משפטים
צרו קשר: frie@tauex.tau.ac.il

קישורים נוספים: