פרופ' יעקב קליין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יעקב קליין

פרופ' יעקב קליין

שנת הבחירה: תשס"ה 2005
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת בר אילן
התחום המדעי: אשורולוגיה
צרו קשר: jacob.klein@biu.ac.il

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' קליין במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: ד"ר אורי גבאי וד"ר יצחק צפתי)