פרופ' אמנון אהרוני
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אמנון אהרוני

פרופ' אמנון אהרוני

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: פיזיקה
צרו קשר: aaharonyaa@gmail.com