פרופ' ינון בן-נריה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' ינון בן-נריה

פרופ' ינון בן-נריה

שנת הבחירה: תשפ"א 2021
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: רפואה מולקולרית ואימונולוגיה
צרו קשר: yinonb@ekmd.huji.ac.il

קישורים נוספים: