רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רחל אלתרמן

פרופ' רחל אלתרמן

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
התחום המדעי: תכנון ערים ומשפט