פרופ' לאונה טוקר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' לאונה טוקר

פרופ' לאונה טוקר

שנת הבחירה: תשפ"ג 2023
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות אנגלית והשוואתית
צרו קשר: toker@mail.huji.ac.il

קישורים נוספים: