רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארגונים בין-לאומיים

IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC הוא הארגון הבין-לאומי בכימיה טהורה ושימושית המסונף ל-ICSU.

IUPAP - International Union of Pure and Applied Physics

IUPAP הוא הארגון הבין-לאומי בפיזיקה טהורה ושימושית המסונף ל-ICSU.

IUPHAR - the International Union of Basic and Clinical Pharmacology

IUPHAR הוא הארגון הבין-לאומי בפרמקולוגיה המסונף ל-ICSU.

IUPS - International Union of Physiological Sciences

IUPS הוא הארגון הבין-לאומי במדעים פיזיולוגיים המסונף ל-ICSU.

IUTAM- International Union of Theoretical and Applied Mechanics

IUTAM הוא הארגון הבין-לאומי למכניקה תאורטית ושימושית המסונף ל-ICSU.

SCOPE - Scientific Committee on Problems of the Environment

הוועדה המדעית לבעיות הסביבה [SCOSTEP]

SCOR - Scientific Committee for Ocean Research

הוועדה המדעית למחקר ימי (SCOR)

SCOSTEP - Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics

SCOSTEP היא הוועדה הבין-לאומית המדעית לחקר האינטראקציה הפיזיקלית של השמש עם הארץ.
1 2 3 4 5