רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

COSPAR - Committee on Space Research

COSPAR היא הוועדה הבין-לאומית בחקר החלל המסונפת ל-ICSU.
נציג ישראל: פרופ' מוריס פודולק