האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - נירואתיקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נירואתיקה

נירואתיקה
נירואתיקה (Neuroethics)

נירואתיקה היא שדה מחקר הבוחן את הסוגיות האתיות המתעוררות בעקבות התפתחויות במדעי המוח, דהיינו סוגיות אתיות הנובעות מן ההתקדמות בהבנתנו את מוח האדם ואת יכולתנו לנטר אותו ולהשפיע עליו, ומהבנתנו המשופרת את הבסיס הביולוגי של סוכנות (agency). הנירואתיקה עוסקת גם בהשלכות האתיות של יישום טכנולוגיות מוח (Neurotechnologies), כגון הדמיה מוחית (Neuroimaging) ותרופות פסיכוטרופיות (Psychotropic drugs); בקבלת החלטות אתיות; בתפיסתם ובהבנתם של בני אדם את עצמם (human self-understanding).

 

מקורות:

http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics

https://plato.stanford.edu/entries/neuroethics/