האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - טכניקות מסייעות-רבייה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

טכניקות מסייעות-רבייה

טכניקות מסייעות-רבייה
טכניקות מסייעות-רבייה (Assisted Reproductive Technology)

הטכנולוגיות לרבייה מסתייעת הן מגוונות וכוללות טיפולים שמטרתם הסופית היא השגת היריון ולידה בריאים. טכנולוגיות אלו פותחו ומיושמות על מנת להתגבר על אי-פוריות (infertility) שמקורה בסיבות הורמונליות ומבניות (למשל היעדר רחם), על עקרות מסיבות בריאותיות (מחלות גנטיות או אחרות המקשות על התעברות או נשיאת היריון) או מסיבות חברתיות (נשים או גברים יחידים או זוגות בני אותו המין), וזאת על מנת לאפשר לאדם לממש את שאיפתו ואת זכותו להורות. טכנולוגיות אלו כוללות: הזרעה, הפריה חוץ-גופית, אבחון גנטי טרום-השרשתי (PGD), פונדקאות, מגוון טיפולים תרופתיים והורמונליים ועוד. המגוון הרחב של טכנולוגיות אלו מעלה סוגיות אתיות שונות ומרובות.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  • סלקצייה של עוברים והשבחה גנטית
  • לחץ חברתי, נזק גופני לאישה ועול פסיכולוגי על ההורים
  • מסחור של תאי רבייה ואיברי רבייה (זרע, ביציות ורחם)
  • עוברים עודפים (תרומה לצורכי רבייה / תרומה למחקר / השמדה)
  • ערעור של מבנה המשפחה המסורתי
  • החפצה וניצול של גוף האישה לצורך מימוש זכותו של האחר להורות (פונדקאות)
  • (אי-)צדק – גישה (לא) שוויונית לטכנולוגיות רבייה מסתייעת:

 

         - גישה לא שוויונית לטכנולוגיות רבייה מסתייעת מסיבות של עלות (גבוהה)

         - גישה לא שוויונית לטכנולוגיות רבייה מסתייעת אפליה מסיבות חברתיות (בני זוג מאותו המין ויחידים)

 

 
מקורות:

https://www.merriam-webster.com/medical/assisted%20reproductive%20technology

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infertility/conditioninfo/treatments/Pages/art.aspx#ART

https://www.thehastingscenter.org/briefingbook/assisted-reproduction/

https://medlineplus.gov/assistedreproductivetechnology.html