האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אתיקה של מחקר בבני אדם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אתיקה של מחקר בבני אדם

אתיקה של מחקר בבני אדם
אתיקה של מחקר בבני אדם

מחקרים בהשתתפות בני אדם נעשים במגוון תחומים מדעיים, כגון רפואה, בריאות הציבור, מדעי החברה, פסיכולוגיה, תקשורת ועוד. "ניצול" בני אדם כמושאי מחקר הוא עניין אינהרנטי למחקר בבני אדם ומחיר חיוני לפיתוח המדע והרפואה ולקידום הבריאות האנושית. עם זאת הקהילה הביואתית, המשפטית והרפואית חיפשה מגוון דרכים ומנגנונים להגנה על האינטרסים של בני אדם המשתתפים במחקר, על שלומם ועל רווחתם.

המגוון הרחב מאוד של מחקרים בבני אדם מעלה סוגיות שונות. יש סוגיות המשותפות למחקרים בתחומים השונים, כגון הסכמה מדעת והגנה על הפרטיות, וסוגיות שהן ספציפיות לתחומים מסוימים, כגון "הטעיה" במחקרים פסיכולוגיים או נזק גופני במחקרים רפואיים.

 

 
סוגיות אתיות נבחרות:

  •  אוטונומיה – הסכמה מדעת, הזכות להפסיק השתתפות במחקר
  •  הגנה על הפרטיות והסודיות הרפואית של משתתפים במחקר
  •  צדק
  •  השתתפות במחקרים כסולידריות חברתית
  •  מאזן סיכון–תועלת (risk–benefit ratio)
  •  (תת-)ייצוג קבוצות אוכלוסייה במחקר
  •  מחקר בנעדרי כשרות משפטית (קטינים וחסויים)