האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - ד"ר עתניאל א. דרור (יו"ר)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ד"ר עתניאל א. דרור (יו"ר)

ד"ר עתניאל א. דרור (יו"ר)

בעל שני תוארי דוקטור – ברפואה ובהיסטוריה. ראש הקתדרה לאנתרופולוגיה רפואית על-שם וילבוש במדור להיסטוריה של הרפואה, בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. מתמחה בהיסטוריה של מדעי החיים והרפואה המודרניים במערב. חוקר את הממשק שבין המדע לחברה.

כיום ובעבר פעיל בכמה ועדות אתיות במשרד הבריאות, באונסק"ו ובאוניברסיטה העברית: חבר בוועדת הלסינקי העליונה במשרד הבריאות (2008-2020); חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים במשרד הבריאות מטעם האקדמיה הלאומית למדעים (2004–2011, 2019-2017); חבר בוועדה הארצית במשך שלוש שנים; חבר בוועדת COMEST מטעם אונסק"ו לאתיקה של ידע מדעי וטכנולוגיה (2010–2013); יו"ר הוועדה האתית למחקרים לא רפואיים בבני אדם של הפקולטות לרפואה, רפואת שיניים ומדעי הטבע של האוניברסיטה העברית (2005–2011, 2014–2016) וכיום חבר מן המניין בוועדה.

לימד בעבר ועודנו מלמד מגוון קורסים בנושאים אתיים במדעי הטבע/רפואה: אתיקה וגנטיקה, אתיקה של בריאות הציבור, אתיקה מחקרית, אתיקה של בעלי חיים/וטרינרית, אתיקה ומדע.

לקורות חיים מלאים, פרסומים ועוד:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/otnield.aspx