רשימת קיצורי מקלדת
צור קשר | English
שנה גודל כתב: + -

ועדות לבדיקת תחום

ועדות לבדיקת תחום
חדר הישיבות של האקדמיה למדעים (צילום: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים)
מתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, היא ממנה מפעם לפעם ועדות לבחינת תחומים שונים. הוועדות מגישות את מסקנותיהן והמלצותיהן למועצת האקדמיה.
הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה להקים ועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל. פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה, מינתה את פרופ' גדליה סטרומזה לתפקיד יו"ר הוועדה. החברים בוועדה: פרופ' גדעון בוהק מאוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יונתן בן-דב מאוניברסיטת חיפה, פרופ' מארן ניהוף מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אדם סילוורסטיין מאוניברסיטת בר-אילן, פרופ' נורית שטדלר מהאוניברסיטה העברית בירושלים וחבר האקדמיה פרופ' שאול שקד מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
 
בכוונת הוועדה לבדוק את מצב המחקר במדע הדתות באוניברסיטאות, הן במסגרות המעטות המוקדשות לנושא והן בדיסציפלינות שונות. בסיום עבודתה תגיש הוועדה למועצת האקדמיה דוח מסכם.