רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקמת מרכז הקשר

הקמת מרכז הקשר ודוח ועדת שוחט
לוגו מרכז הקשר
ביולי 2007 הקימה האקדמיה את "מרכז הקשר" בין האקדמיה לבין מדענים ישראלים בחו"ל. המרכז הוקם לפי אחת ההמלצות של ועדת שוחט (הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בראשות מר אברהם (בייגה) שוחט).
בדו"ח הוועדה שהוגש ביולי 2007 לממשלת ישראל, מתייחסת המלצה מס. 31 בפרק של ועדת-המשנה לקידום המחקר האקדמי, לסוגיית הקשר עם חוקרים ומשתלמים ישראלים בחו"ל ומצביעה על האקדמיה הלאומית למדעים כמוסד המתאים לכינונו ולביסוסו של מערך קשר נאות עם חוקרים ומשתלמים אלה.
נשיא האקדמיה דאז, פרופ' מנחם יערי, שהיה חבר בוועדת שוחט, עמד בראש ועדת-המשנה, שעסקה במחקר המדעי בישראל וטיפוחו, ובתוך כך בנושא החוקרים הישראלים השוהים בחו"ל. ועדת-המשנה ביקשה לבדוק מה ניתן לעשות כדי לשמור על קשר עמם ולהקל במידת האפשר את שובם ארצה, ואת השתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה.

לצורך עבודתה של ועדת-המשנה, הפעילה האקדמיה מפברואר 2007 מִרשם מקוון למדענים ולמשתלמים ישראלים צעירים בחו"ל.
למִרשם האינטרנטי המפורט ענו כמעט 1000 איש ואישה והוא הציג תמונה ברורה לפיה השיקולים של: משפחה, תרבות וחינוך הילדים ומציאת סביבה מקצועית הולמת, הן המוטיבציות העיקריות של אנשים לחזור; לעומת השיקולים של: תנאים פוליטיים, ביטחוניים ונושא השכר ורמת החיים, הפחותים ברמת חשיבותם למשיבים.

האקדמיה מודאגת מהתופעה המכונה "בריחת המוחות" ומן העובדה שחוקרים ישראלים רבים הנמצאים בחו"ל משתוקקים לחזור ארצה, אילו רק יכלו למצוא עבודה מתאימה ומאתגרת. רבים סבורים כי מדינת ישראל אינה עושה די כדי לשמור על קשר עם מדענים אלה. ההערכה הרווחת היא שיש כמה אלפי דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים ישראלים בחו"ל וכי בעשור האחרון גדל השיעור של חוקרים ישראלים שאינם חוזרים למערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית. אחת הסיבות העיקריות נעוצה בצמצום התקנים והיעדר היכולת של המערכת האקדמית בארץ לקלוט מדענים צעירים חדשים. עקב כך ובעקבות תוצאות המרשם האקדמיה החליטה לפעול להגברת קשר זה ושמירתו ופרופ' יערי יזם את כינונו של 'מרכז הקשר' באקדמיה.

באמצעות 'מרכז הקשר ' שלח נשיא האקדמיה מכתב אישי לחוקרים שהשיבו למרשם בו הסביר פרופ' יערי כי כוונת האקדמיה היא להביא את דבר החוקרים הצעירים הישראלים בחו"ל לידיעת הגורמים המוסמכים בישראל ולעשות כמיטב יכולתה לסייע להם בנושאים הייחודיים המעסיקים אותם. עוד מסר להם כי האקדמיה סבורה כי על מערכת ההשכלה הגבוהה לעשות מאמץ ניכר על מנת להציע להם עתיד מקצועי נאות. מאז הקמתו אוסף המרכז מידע ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ ושולח לקבוצות חוקרים הנבחרות לפי תחומים מקצועיים מידע עדכני לגבי המשרות הפנויות בתחומי התמחותם. לאחרונה, החלה האקדמיה להרחיב את שירותי קבלת המידע במרכז הקשר גם לאפיקים חדשים בתחום תעשיות ההיי-טק.