האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

ערב עיון לזכרו של פרופסור יעקב בקנשטיין

י"ג בתמוז תשע"ו, 19 ביולי 2016, בשעה 17:30

סמינר אדמס 2016

ה' בתמוז תשע"ו, 11 ביולי 2016, בשעה 16:00

הכינוס הבין-לאומי השלושה-עשר "מג'אהליה לאסלאם"

כ"ח-ל' בסיוון תשע"ו, 6-4 ביולי 2016, בשעה 09:00

היבטים חדשים של הנוסח והלשון של מגילות מדבר יהודה

כ'-כ"ג בסיוון תשע"ו, 29-26 ביוני 2016
הכינוס הבין־לאומי השמיני של הסדנה לחקר לשון המגילות וספר בן סירא ותחומים סמוכים; סדנת מחקר של הקרן הלאומית למדע

ערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר לכבודו של חבר האקדמיה פרופ' יואל רק

ט׳ בסיוון תשע"ו, 15 ביוני 2016, בשעה 16:30
"Human Paleontology and Prehistory: Contributions in Honor of Yoel Rak", בעריכת אסף מרום ואראלה חוברס

"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | הגירה של תבונה אנושית למחשבים

כ"ד באייר תשע"ו, 1 ביוני 2016, בשעה 19:00
סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא "הגירות". המפגש השישי: פרופ' שמעון אולמן עם פרופ' ידין דודאי | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן ופרופ' ישראל פינקלשטיין
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31