רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

19-20.10.2014
כינוס מיוחד "משנאת הזר לקבלת האחר", במעמד נשיא המדינה

19/10/2014
בשל מגבלות המקום וסידורי הביטחון, יש להמתין לקבלת אישור השתתפות לאחר הרישום

סמינר אדאמס לשנת תשע"ד

08/07/2014
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמינכם לסמינר אדאמס לשנת 2014
 

ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ´ גדעון גולדנברג במלאות שנה לפטירתו

26/06/2014
ערב העיון לזכרו של פרופ´ גדעון גולדנברג התקיים ביום חמישי, 26 ביוני 2014

כנס בינ"ל: "מיעוטים מוסלמיים בעת החדשה"

ימים ראשון-שלישי, כ"ד-כ"ו בסיוון תשע"ד
כנס בין-לאומי בנושא התקיים ב-22-24 ביוני בבית האקדמיה בירושלים

ערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין בהגיעו לגבורות

יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ד
16:30 בשעה ,2014 ביוני 12
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום מתכבדות להזמינכם לערב עיון לכבוד פרופ´ יעקב קליין
בהגיעו לגבורות

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ´ שלמה פינס

ביום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ד
29 באפריל 2014, בשעה 19:00
התכנסות בשעה 18:30
Professor Dominic O’Meara, University of Fribourg: "Saviours of Humanity - Epicurus and Pythagoras in Late Ancient Biography"

כינוס יועצות נשיאי המוסדות לנושא נשים במוסדות להשכלה גבוהה

ז´ בניסן תשע´´ד 
07/04/2014
כינוס ראשון במסגרת פעילותה של הוועדה שהקימו בראשית השנה מל"ג ו-ות"ת.
 

ערב לכבודו של פרופ´ יהושע יורטנר בהגיעו לגבורות

כ´´ט באדר ב´ תשע´´ד
31/03/2014
 
יו"ר: פרופ´ רות ארנון
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31