רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

הרלוונטיות של הפילוסופיה בעולם הערבי כיום (באנגלית)

19/02/2003
הרצאתו של פרופ´´ סרי נוסיבה
מאוניברסיטת אל-קודס

הרצאה בנושא: ´´דמותו של משה כמחוקק וכמתקן חברתי בספרות היוונית´´

07/01/2003
מרצה פרופ´´ בצלאל בר-כוכבא
מאוניברסיטת תל-אביב

ערב עיון וקבלת פנים לכבוד פרופ´ ישראל ייבין

26/12/2002
ערב העיון וקבלת הפנים לכבודו של פרופ´´ ישראל ייבין

במלאות לו שמונים שנה

הרצאת פרופ´ קלוד כהן-טנוג´י
במסגרת הכינוס ע´ש ג´יימס פרנק 2002

17/12/2002
פרופ´´ כהן-טנוג´´י, מקולג´´ דה-פראנס, חתן פרס נובל בפיזיקה ,הוא אורח הכבוד של כינוס ג´´יימס פרנק באקדמיה

האספה הכללית הפתוחה תשס´´ג

03/12/2002
ו ה ר צ א ו ת ה ח ב ר י ם ה ח ד ש י ם

הקמת מתקן הסינכרוטרון המזרח תיכוני

28/11/2002
הרצאה העוסקת בתכנית להקמת המתקן לקרינת סינכרוטרון
מרצה: פרופ´´ הרוויג שופר

ערב לזכרו של יעקב טלמון.

17/11/2002
הרצאת אורח: פרופ. דן דינור:
´´On the Mapping of Time- Period, Paradigm and Memory upon Leaving the Twentieth Century´´.

סדנה לעידוד לימודי מדעים וטכנולוגיה לנוער

30/10/2002
הסדנה נועדה לעוסקים בתחום ומטרתה לבחון דרכים לעודד מצויינות במדע וטכנולוגיה בקרב הנוער בישראל

סדנה בסדרת מפגשי מדיניות-מדע

26/06/2002
דיווח על המדע בישראל ובאוניברסיטאות עד שנת 2000
60 61 62 63 64