האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מועצות קודמות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מועצות קודמות

נשיאי האקדמיה

2021-            פרופסור דוד הראל 
2015- 2021   פרופסור נילי כהן 
2015-2010    פרופסור רות ארנון
2010-2004    פרופסור מנחם יערי

סגני נשיא

2021-             פרופסור מרגלית פינקלברג 
2015- 2021    פרופסור דוד הראל 
2015-2010     פרופסור ב"ז קדר
2010-2004     פרופסור רות ארנון

יושבי ראש החטיבה למדעי הרוח

2019-              פרופסור סרג'יו הרט
2013-2019      פרופסור יוסף קפלן
2013-2007      פרופסור יוחנן פרידמן

יושבי ראש החטיבה למדעי הטבע

2019-            פרופסור ידין דודאי 
2019-2013    פרופסור איתמר וילנר
2013-2007    פרופסור רפאל משולם

המנהלים הכלליים

2017-            גב' גליה פינצי
2016-1987     ד"ר מאיר צדוק
1986-1980     ד"ר שמעון אמיר