האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - החברים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נדב נאמן

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה של עם ישראל

פרופ' דוד נבון

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה

פרופ' מארן ר' ניהוף

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבת ישראל

פרופ' אברהם ניצן

אוניברסיטת תל-אביב
כימיה

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבה וספרות יהודית מימי הבית השני ולימודים ארמניים

פרופ' גדליה סטרומזה

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע הדתות

פרופ' חיים סידר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ביוכימיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה מולקולרית

פרופ' מיכאל סלע

מכון ויצמן למדע
אימונולוגיה
< 10 11 12 13 14 15 16 17 >