רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

הכינוס הרב-תחומי השנתי החמישי במדעי הטבע ובמדעי הרוח - יופי

יום שני, ח׳ בשבט תש"ף, 3 בפברואר 2020, בשעות 18:00-10:30

האקדמיה הלאומית הישראלית מתארחת במכללה האקדמית ספיר: מפגש בנושא תגליות

יום שני, ט' בטבת תש"ף, 6 בינואר 2020   
המפגש יתקיים בקמפוס האקדמי ספיר

כינוס בין-לאומי: The Challenges of Liberal Democracy

י"ח-י"ט בכסלו תשע"ט, 17-16 בדצמבר 2019, בשעה 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12