רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

2023 Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel science symposium

יום שלישי, י"ז בסיון תשפ"ג, 6 ביוני 2023 בשעות 13:00-10:00

ערב עיון לכבוד חברת האקדמיה פרופ' רות ארנון בהגיעה לגיל 90

ביום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ג, 1 ביוני 2023 , בשעות 16:30 — 18:45

תשתיות במדעי הרוח | דיגיטציה של טקסטים

ביום רביעי י"א בסיוון תשפ"ג, 31 במאי 2023

ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' מיכאל סלע במלאת שנה לפטירתו

יום שלישי ג' בסיוון תשפ"ג, 23 במאי 2023, בשעה 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

בשערי האקדמיה | מפגש חמישי בסדרה "משברים" | יצירתיות ממשבר: מדע

יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ג, 17 במאי 2023 בשעות 20:30-19:00

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין - Prof. Dr. Bernard L. Feringa

יום שלישי י"ח באייר תשפ"ג, 9 במאי 2023 בשעה 17:00

כינוס בין-לאומי: Palaestina on the Map of Late Antique Mobility and Migration

ראשון עד שלישי י"ט—כ"א באדר תשפ"ג, 12-14 במרס, 2023 

ערב עיון לכבוד פרופ' אליעזר רבינוביץ | סיפור כניסת ישראל ל-CERN

יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 16:00
ערב עיון לכבוד פרופ' אליעזר רבינוביץ | סיפור כניסת ישראל ל-CERN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12