רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

יום עיון Quantum Connections

כ"ה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 09:30

מפגש לכבוד פרופ' ב"ז קדר בהגיעו לגבורות

כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019, בשעה 16:00
באירוע גבורות זה, במקום ערב הרצאות, קיים פרופ' קדר יריד רעיונות ובו הציג כ-40 נושאים למחקר בתחומים השונים של עבודתו והציע לנוכחים לבצע מחקרים אלה איתו או בכוחות עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו לפי העדפתם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12