האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - אירועים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | גבולות הנורמליות

יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, 5 ביוני 2019, בשעות 20:30-19:00
סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא גבולות. המפגש השישי: פרופ' יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יואב בנימיני, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר ערן רולניק, אוניברסיטת תל אביב, החברה הפסיכואנליטית בישראל, יושב ראש ובן שיח: פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל ופרופ' נילי כהן

יום עיון Quantum Connections

כ"ה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 09:30

מפגש לכבוד פרופ' ב"ז קדר בהגיעו לגבורות

כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019, בשעה 16:00
באירוע גבורות זה, במקום ערב הרצאות, קיים פרופ' קדר יריד רעיונות ובו הציג כ-40 נושאים למחקר בתחומים השונים של עבודתו והציע לנוכחים לבצע מחקרים אלה איתו או בכוחות עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו לפי העדפתם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12