רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English English العربية العربية עברית עברית עברית

מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה

משבר מגפת הקורונה עורם קשיים רבים לפני המדע בכלל ולפני חוקרים צעירים בפרט. בשל חשיבותן הרבה של השתלמויות הבתר-דוקטורט לקידום המחקר המדעי החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להתגייס ולהקים תוכנית חירום מיידית לסיוע למשתלמי בתר-דוקטורט מצטיינים אשר אינם יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה בשל משבר הקורונה.

האקדמיה שמחה להודיע על המחזור השני של תוכנית חירום זו ועל הענקת עד עשר מלגות בתר-דוקטורט נוספות, כל אחת לתקופה של שנתיים, לחוקרים צעירים ישראלים, מכל תחומי הידע, להתמחות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל. סכום כל מלגה יהיה 150,000 ש"ח לכל שנה. האקדמיה תממן מחצית מהסכום, והאוניברסיטה המארחת תעניק למלגאי את המחצית השנייה לפחות כסכום תואם (real matching).

האוניברסיטאות לא יגבו תקורה מהמלגות, והן אף מוזמנות להגדיל את סכום המלגה לסכום שיעלה במידה בולטת על זה של מלגת הבתר-דוקטורט הסטנדרטית אצלן כדי להדגיש את מצוינות הזוכים.

זכאים להגיש מועמדות חוקרים מכל תחומי הידע העומדים בתנאים האלה:

  1. החוקר אינו יכול לממש או להשלים בתר-דוקטורט בחו"ל כמתוכנן.
  2. המארח בארץ זקוק למימון שיאפשר לו להציע משרת בתר-דוקטורט למועמד בהתראה קצרה בשל אילוצי המצב. 

ההגשה היא אלקטרונית בלבד, ישירות בידי המועמד, לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לידי
בת-שבע שור, לכתובת PostdocIL@academy.ac.il

מועד אחרון להגשה מלאה של החומרים: 30 ביוני 2021.

ועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תבחר את הזוכים על בסיס הצטיינות בלבד.

 
זוכי מלגות החירום לבתר-דוקטורט של ישראלים בארץ, תשפ"א:
לפרטים נוספים - גב' בת-שבע שור, batsheva@academy.ac.il