האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English English العربية العربية עברית עברית עברית

מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה

משבר מגפת הקורונה עורם קשיים רבים לפני המדע בכלל ולפני חוקרים צעירים בפרט. בשל חשיבותן הרבה של השתלמויות הבתר-דוקטורט לקידום המחקר המדעי החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להתגייס ולהקים תוכנית חירום מיידית לסיוע למשתלמי בתר-דוקטורט מצטיינים אשר אינם יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשנה הקרובה בשל משבר הקורונה.

האקדמיה שמחה להודיע על המחזור השני של תוכנית חירום זו ועל הענקת עד עשר מלגות בתר-דוקטורט נוספות, כל אחת לתקופה של שנתיים, לחוקרים צעירים ישראלים, מכל תחומי הידע, להתמחות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל. סכום כל מלגה יהיה 150,000 ש"ח לכל שנה. האקדמיה תממן מחצית מהסכום, והאוניברסיטה המארחת תעניק למלגאי את המחצית השנייה לפחות כסכום תואם (real matching).

האוניברסיטאות לא יגבו תקורה מהמלגות, והן אף מוזמנות להגדיל את סכום המלגה לסכום שיעלה במידה בולטת על זה של מלגת הבתר-דוקטורט הסטנדרטית אצלן כדי להדגיש את מצוינות הזוכים.

זכאים להגיש מועמדות חוקרים מכל תחומי הידע העומדים בתנאים האלה:

 1. החוקר אינו יכול לממש או להשלים בתר-דוקטורט בחו"ל כמתוכנן.
 2. המארח בארץ זקוק למימון שיאפשר לו להציע משרת בתר-דוקטורט למועמד בהתראה קצרה בשל אילוצי המצב. 

ההגשה היא אלקטרונית בלבד, ישירות בידי המועמד, לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לידי
בת-שבע שור, לכתובת PostdocIL@academy.ac.il

מועד אחרון להגשה מלאה של החומרים: 30 ביוני 2021.

ועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תבחר את הזוכים על בסיס הצטיינות בלבד.

 
זוכי מלגות החירום לבתר-דוקטורט של ישראלים בארץ, תשפ"ב:
 • ד"ר אורן אלישב, שיעשה בתר-דוקטורט בכימיה בהנחיית החוקר המארח ד"ר ברק הירשברג באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר שי לפס, שיעשה בתר-דוקטורט בכימיה בהנחיית החוקר המארח פרופ' איתמר וילנר באוניברסיטה העברית בירושלים
 • ד"ר גדי הרצלינגר, שיעשה בתר-דוקטורט בארכיאולוגיה בהנחיית החוקרת המארחת פרופ' ליאור גרוסמן באוניברסיטה העברית בירושלים
 • ד"ר מעיין כהן, שתעשה בתר-דוקטורט בארכיאולוגיה בהנחיית החוקר פרופ' אורן טל באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר נדב אמיר, שיעשה בתר-דוקטורט בפסיכולוגיה בהנחיית החוקרת פרופ' ליאד מודריק באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר איתן-ארז זהבי, שיעשה בתר-דוקטורט במדעי החיים בהנחיית החוקר המארח פרופ' מייק פיינזילבר במכון ויצמן למדע
 • ד"ר אודי בינשטוק, שיעשה בתר-דוקטורט במדעי החיים בהנחיית החוקר המארח פרופ' דוד שפרינצק באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר רונה אבירם, שתעשה בתר-דוקטורט במדעי החיים בהנחיית החוקר המארח פרופ' ניצן גונן באוניברסיטת בר-אילן
 • ד"ר טל גורדון, שיעשה בתר-דוקטורט במדעי החיים בהנחיית החוקר המארח פרופ' עומרי וורצל באוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר חגי דיאמנדי, שיעשה בתר-דוקטורט בהנדסת חשמל בהנחיית החוקרת המארחת פרופ' יונינה אלדר במכון ויצמן למדע
 • ד"ר אלכס שלייפמן, שיעשה בתר-דוקטור בהנדסת תעשייתית בהנחיית החוקר ד"ר ארז כרפס בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
זוכי מלגות החירום לבתר-דוקטורט של ישראלים בארץ, תשפ"א:
לפרטים נוספים - גב' בת-שבע שור, batsheva@academy.ac.il