פעילות החטיבה בעבר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פעילות החטיבה בעבר

פעילות החטיבה בעבר

מפעל הפלאוגרפיה העברית 

בראש המפעל עמד פרופ' מלאכי בית-אריה
 
האקדמיה הקימה את מפעל הפלאוגרפיה העברית בשנת תשכ"ה (1965) בשיתוף עם המרכז הלאומי למחקר מדעי בצרפת (CNRS). מטרות המפעל לתאר ולמיין את התכונות הגרפיות, הטכניות והפיזיות של כתבי היד העבריים מימי הביניים שיש בהם ציוני תאריכים, מקומות ומעתיקים, כדי להעמיד לרשות חוקרי מדעי היהדות כלים מבוססים לזיהוי מוצאם של כתבי יד ולאומדן זמנם, להציע טיפולוגיה סדורה של הספר העברי הכתוב ביד, של כותבי הספר ושל מלאכת הספר ולזרות אור על ההיבטים החברתיים והאורייניים של החברות היהודיות.
כל כתבי היד בעולם בציון תאריך אותרו, וכמעט כולם נחקרו ותוארו באמצעות שאלונים מפורטים. תועדו כתבי יד הנמצאים בספריות בישראל, בארצות הברית, בצרפת, באנגלייה, ברוסיה, באיטליה, באירלנד, בגרמניה, בהונגריה, בדנמרק, בצ´כיה ובמצרים. כמו כן תועדו מאות כתבי יד בציון מעתיקים ומאות תעודות בציון תאריכים, וכן תועדו על סמך מיקרופילמים כתבי יד שעדיין לא נחקרו, בסך הכול כ-6,700 כתבי יד. 
כל התיעוד הועבר למאגר נתונים ממוחשב בתיווך שאלון מיוחד שבו כ-700 שדות, ופותחה מערכת עדכון וחיפוש מתוחכמת ומורכבת המכונה "סְפר-דתא" (SfarData). נבחרו אלפי עמודים לדוגמה ונרכשו תצלומיהם בגודל טבעי, ואלה נסרקו ושולבו במאגר הנתונים. לכל כתב יד מתוארך התקינו גרפיקאים לוחות אל"ף-בי"ת. כמו כן הוכנו קובצי תצלומים הממוינים בסדר כרונולוגי לפי טיפוס הכתב וסוגו.
 
אתר ספר-דתא הדו-לשוני (עברית ואנגלית) שולב באתר הספרייה הלאומית והוא משרת מאות חוקרים במדעי היהדות מארצות שונות. להבטחת קיומו, תחזוקתו ושדרוגו של מסד-הנתונים הקודיקולוגי היחידאי הזה הצטרף לאחרונה המרכז לחקר תרבויות כתב-היד באוניברסיטת המבורג (Centre for the Study of Manuscript Cultures ) כשותף לספרייה הלאומית במתן חסות לאתר ובתקצובו.
כתובת האתר: http://sfardata.nli.org.il/sfardatanew/home.aspx
 
פֵּרות המפעל הם הפרסומים שיצאו בהוצאה לאור של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:
אוצר המצחפים העבריים: כתבי־יד בכתב עברי מימי־הביניים בציוני תאריך (ארבעה חלקים) מאת מלאכי בית־אריה, קולט סיראט ומרדכי גלצר
אוצר כתבי יד עבריים מימי־הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש (שלושה חלקים) מאת קולט סיראט ומלאכי בית־אריה
אסופות כתבים עבריים מימי־הביניים (שני כרכים; הכרך השלישי לקראת הדפסה) בעריכת מלאכי בית־אריה ועדנה אנגל
 

הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל

בראש הוועדה עמד פרופ' גדליה סטרומזה.

הוועדה הוקמה בשנת תשע"ה (2015). לדוח המסכם את עבודתה: "מצב תחום מדע הדתות באוניברסיטאות המחקר בישראל" (תשע"ז/2017). 

 

הוועדה לבדיקת מצב הארכאולוגיה בישראל

בראש הוועדה עמד פרופ' יורם צפריר ז"ל.

הוועדה הוקמה בשנת תש"ס (2010). לדוח המסכם את עבודתה: "דוח על מצב הארכאולוגיה בישראל" (תשע"ה/2015). 

בשנת תשע"ה (2015) הפעילה החטיבה את התוכנית "כיתת אומן" – תוכנית לחוקרים במדעי הרוח והחברה. מטרת התוכנית הייתה להפגיש חוקרים צעירים עם חוקר בכיר בסדנה בת יומיים כדי שיתוודעו לשאלות שבחזית המחקר. הסדנה הראשונה בתוכנית התקיימה בעכו באותה שנה (יוני 2015) בהנחייתו של הארכאולוג פרופ' דניס פרינגל (Prof. Denys Pringle) מאוניברסיטת קרדיף, מחשובי הארכאולוגים של ממלכת הצלבנים בירושלים. כיתת האומן השנייה נערכה בינואר 2017: ביוזמתו של חבר האקדמיה פרופ' דוד שולמן אירחה האקדמיה את T.M. Krishna, המוזיקאי הבולט והיצירתי בדורנו במסורת המוזיקה הקלאסית של דרום הודו, הקרויה "קרנאטית". בעקבות כיתת האומן התקיים קונצרט ייחודי של T.M. Krishna בתיאטרון החאן בירושלים. הקדים דברי ברכה שגריר הודו בישראל Mr. Pavan Kapoor.

משב רוח – שבוע מדעי הרוח

על פי המלצת הדוח "עתיד מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בישראל" להגביר את מודעות הציבור למדעי הרוח ארגנה החטיבה בשנת תשע"ב (2012) סדרת אירועים בכרמיאל, בראשון לציון ובירושלים בכותרת "משב רוח – שבוע מדעי הרוח". באירועים אלו השתתפו למעלה מ-20 חברי האקדמיה, ובצידם חוקרים צעירים, יוצרים, אומנים ואנשי תקשורת. פעילות זו חשפה לציבור הישראלי את עבודת המחקר הענפה בתחומי מדעי הרוח ואת תרומתם לפרט ולחברה.

הוועדה לבחינת תחום ההיסטוריה 

בראש הפרויקט עמד פרופ' ב"ז קדר 
 
החטיבה למדעי הרוח בודקת מעת לעת תחומי מחקר באוניברסיטאות בישראל כדי להעריך את הנעשה בתחומים אלו מתוך השוואה לארצות ולאוניברסיטאות מובילות בעולם ולזהות תת-תחומים חסרים או טעונים טיפוח. 
בשלב הראשון הוחלט לבדוק את תחום ההיסטוריה הרחב (היסטוריה אירופית ואמריקנית, היסטוריה של עם ישראל, תולדות המזרח התיכון, מזרח אסיה, אמריקה הלטינית, לימודים רוסיים, תולדות האמנות, תולדות המדעים, היסטוריה כלכלית, גאוגרפיה היסטורית, ועוד). 
בשנה שעברה הסתיים השלב הראשון של הפרויקט, שכלל את בדיקת הדגשים במחקר באמצעות סקר הדיסרטציות על נושאים היסטוריים שנכתבו באוניברסיטאות השונות משנות ה-70 ואילך, ואת הדגשים בהוראה האוניברסיטאית בתקופה האמורה. דוגמאות של מאגר הנתונים הוצגו לאחרונה בפני ועדת ההיגוי של הפרויקט, הכוללת היסטוריונים חברי האקדמיה והיסטוריונים מובילים אחרים. 
בשלב השני הוכנסו למאגר נתונים נוספים על פי הנחיית ועדת ההיגוי, וכן נאספו נתונים על סגל החוקרים באוניברסיטאות מאז 1975 ואילך (מערך זהה של קטגוריות משמש הן את סקר הדיסרטציות והן את סקר ההוראה וכוח האדם). כן נאספו נתונים השוואתיים מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל. דו"ח ביניים מתוכנן לצאת במרוצת שנת העבודה הנוכחית. 
הדוח על לימודי ההיסטוריה באוניברסיטאות אושר על ידי האקדמיה במרץ 2007.
 
 
 

הוועדה ליישום הדוח בנושא עתיד מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בארץ 

בראש הפרויקט עמדה פרופ' שולמית וולקוב 
 
הוועדה נועדה לנווט את המאמצים לחיזוק מדעי הרוח בישראל. בין הישגי הוועדה היה ייסוד קרן מדעי הרוח ביזמת יד הנדיב בעצה אחת עם צוות האקדמיה שחיבר בשנת תשס"ז את הדוח המקורי - "עתידם של מדעי הרוח באוניברסיטאות הישראל". ועדת שוחט אימצה את הרעיונות העיקריים שבדוח ובעקבות זאת זכתה הקרן גם למימונה של ות"ת. 
הוועדה גם בדקה את מקומם של מדעי הרוח בקרן הלאומית למדע ועמלה על יצירת שיתוף פעולה עם יד הנדיב ועם פורום דקני מדעי הרוח בתחום ההסברה כדי להציג את המצב במדעי הרוח - על הישגיהם ועל קשייהם - הן בתוך האוניברסיטאות והן בקרב הציבור הרחב.
 
 

מפעל התפילה 

בראש המפעל עמד פרופ´ אורי ארליך
 
מפעל התפילה הוקם בשנת 2003 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מטרתו לרכז במאגר ממוחשב את כל העדויות הטקסטואליות של התפילה היהודית לתקופותיה ולמנהגותיה ולמיינן לפי קריטריונים מדעיים. המאגר מבנה מצע טקסטואלי אמין לכל ענפי המחקר בתפילות ישראל, שיוכל לשמש להכנת מהדורות מדעיות של תפילות ישראל.
 
כל קטע סידור שנרשם במאגר ממוין על פי שני קריטריונים: תיאור פיזי של הקטע ואפיון התכנים הליטורגיים שבו. הרישום והמיון השיטתיים מאפשרים אחזור מידע יעיל למחקר. קטעי תפילה חשובים מועתקים במלואם, וכך מתאפשר עיון בקטעי הסידור. לכל קטע בקטלוג מקושר גם מידע ביבליוגרפי הנוגע לו, וכן אפשר לצרף תצלום ממוחשב של הקטע. עם סיום איסוף העדויות יהיה אפשר להעמיד סינופסיס ממצה לצורך המחקר.
 

ספרות ההלכה בערבית יהודית 

בראש המפעל עמד פרופ´ חגי בן-שמאי
 
מטרת המפעל לזהות את החיבורים בהלכה ובפרשנות התלמוד, שנכתבו בימי-הביניים בערבית-יהודית, מתוך כתבי-יד ששרדו בגניזת קהיר, לשחזרם ולפרסמם במהדורות ביקורתיות בליווי תרגום עברי מוער.
 
העבודה החלה בינואר 1999. העבודה במפעל התבססה עד כה על רשימות קיימות של קטעי גניזה שזוהו על ידי חוקרים שלא במסגרת המפעל. לבד משחזור החיבורים וההדרתם נערכה סריקה ובדיקה שיטתית חוזרת באוספי הגניזה כדי לוודא שכל הקטעים השייכים לנושא יטופלו.