רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום שלהי העת העתיקה

פורום שלהי העת העתיקה
במסגרת החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה פועל פורום רב-תחומי שעוסק בשלהי העת העתיקה. בראש הפורום עומדת חברת האקדמיה פרופ' מארן ניהוף. מטרות הפורום:
  • ליצור בישראל קהילה אקדמית תוססת בתחומי חקר ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה על שלל היבטיו, קהילה שתשלב חוקרים בכירים עם תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בארץ. דגש יושם על מפגשים בין-תחומיים, כגון מפגשים המשלבים חקר טקסטים עם עיון בממצאים חומריים או משווים בין דתות.
  • להוציא לאור סדרת ספרים חדשה של טקסטים יווניים ולטיניים שנכתבו בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה ושופכים אור על הרבגוניות של חיי הרוח שלה בתקופה זו. שלושה כרכים כבר בהכנה, אחד של טקסטים פגאניים ושניים של טקסטים נוצריים. השם הזמני לסדרה – "טקסטים יווניים ולטיניים מארץ ישראל בשלהי העת העתיקה".
  • להבליט את ישראל ואת המחקר הישראלי במחקר הכללי של שלהי העת העתיקה וליצור שיח מפרה בין ישראל לבין קהילות אקדמיות בעולם בתחום זה. כיום המחקר מתאפיין בפער בלתי סביר בין החוקרים בחו"ל, שלרוב אינם ערים כלל לממצאים החריגים בעושרם ובחשיבותם בישראל משלהי העת העתיקה ואינם נדרשים להם בעבודתם, לבין החוקרים בארץ, הנוטים להזניח עדויות שמקורן בדתות הלא יהודיות.
משתתפי פורום שלהי העת העתיקה, ינואר 2023