רשימת קיצורי מקלדת

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse האקדמיההאקדמיה
Collapse על האקדמיהעל האקדמיה
פרק היסטורי
חוק האקדמיה
תקנון האקדמיה
Collapse המועצההמועצה
מועצות קודמות
הצוות
החטיבה למדעי הטבע
החטיבה למדעי הרוח
ועדות
נציגות בגופים חיצוניים
תקציב
מכרזים ודרושים
העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע
Collapse חברי האקדמיהחברי האקדמיה
Collapse החבריםהחברים
חברים שהלכו לעולמם
ראיונות החברים
Collapse חדשות ואירועיםחדשות ואירועים
חדשות
אירועים
הרצאות שנתיות
Collapse דו"חות וביטאוניםדו"חות וביטאונים
דוחות שנתיים
דוחות ועדות האקדמיה
איגרת
Collapse ביטאונים בעברביטאונים בעבר
כתב העת Bulletin
כתב העת Forum
הצהרת נגישות
Collapse מלגות ומענקיםמלגות ומענקים
מלגות אדמס
מלגות רות ארנון
פרסי בלווטניק למדענים צעירים
קרן בת-שבע דה רוטשילד
מלגות כינוסי קאוולי
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית
מלגות האקדמיה להשתלמות בתר-דוקטורט של חוקרים זרים בישראל
מלגות פולקס
פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה
Collapse פעילויות ומיזמיםפעילויות ומיזמים
דוח מצב המדע
Collapse ועדות לבדיקת תחוםועדות לבדיקת תחום
ועדות קודמות
הנגשת המדע לציבור
תערוכה - היופי במדע
Collapse מרכז הקשר לחוקרים ישראליםמרכז הקשר לחוקרים ישראלים
כתובות מרכז הקשר
מרכז הקשר - תמונות מתחלפות
על מרכז הקשר
קישורים מהירים
הודעות
תמונות מתחלפות עמוד פנימי מרכז הקשר
Collapse על מרכז הקשרעל מרכז הקשר
פעילות מרכז הקשר
הקמת מרכז הקשר
הודעות
כנסים שנתיים - הרצאות ומצגות
מידע שימושי
קליטת סגל חדש
אנו דואגים לכם
סיפורי הצלחה
מרכז הקשר במדיה
קישורים חשובים
צרו קשר
האקדמיה הצעירה הישראלית
היוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך
הקרן הלאומית למדע
פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
תערוכה - נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם
פעילויות האקדמיה בעבר
תכנית קאוולי
Collapse קשרים בין-לאומייםקשרים בין-לאומיים
על הקשרים הבין-לאומיים
אקדמיות עמיתות
ארגונים בין-לאומיים
המרכז האקדמי בקהיר
צור קשר
כניסה לחברי האקדמיה